EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Cộng đồng / Komunita | Tin tức cộng đồng | Thông báo | Dự án Hội nhập quốc tế - chuẩn bị khai giảng khoá học thứ 3

Dự án Hội nhập quốc tế - chuẩn bị khai giảng khoá học thứ 3

 

Ngày 20.2.2012, Ủy ban Praha Libuš kết hợp với Hội người Việt Nam tại CH Séc sẽ khai giảng khóa 3  - khóa học miễn phí của dự án Hội nhập quốc tế „Cùng chung thị trường lao động“.

Học viên sẽ học mỗi tháng 2 buổi vào ngày thứ Hai, từ 19 giờ đến 21giờ 30 tại phòng họp của Ủy ban Praha-Libuš tại địa chỉ Libušská 1, Praha 4-Libuš

Chương trình học trong 6 tháng, tổng cộng 12 buổi học, bao gồm Luật cư trú, Luật lao động, Thuế và tài chính, Vệ sinh thực phẩm và an toàn lao động, Các quy định về dịch vụ và cửa hiệu, Các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin.

Trong các buổi học sẽ có sự tham gia của phiên dịch để chuyển ngữ sang tiếng Việt.

Sau khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ được nhận Chứng chỉ tốt nghiệp do Ủy ban Praha-Libuš cấp.


Anh chị em muốn đăng ký tham gia khóa học, xin liên hệ với Ủy ban Praha-Libuš, hoặc gọi số ĐT 602 615 087 (ông Vũ Hữu Nam).

eicvn.eu

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz