EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Học tiếng Tréc – bài 4

Động từ và cách chia :

Đọc thêm...

tự học tiếng Tréc - Bài ba (Phần 3) – Třetí lekce (3.část)

Bạn có biết, rằng tại sao trẻ em lại học ngoại ngữ nhanh hơn người đứng tuổi không?

Đọc thêm...

Bài ba – Třetí lekce (Phần2)

Bạn có biết, rằng câu châm ngôn „Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau“cũng rất đúng tại CH Séc này không?

Đọc thêm...

Bài ba – Třetí lekce (Phần1)

(Bạn có biết, rằng chỉ cần học thuộc lòng độ 500 câu cửa miệng cùng với đôi chút hiểu biết về ngữ pháp, là bạn có thể nói để người Tréc hiểu không?- ks. Nguyễn Kim Phụng).

Đọc thêm...

Bài hai – Druhá lekce (Phần hai) - Danh từ trong tiếng Tréc

Bạn có biết, rằng chỉ cần độ 2000 ngàn từ vựng cùng với đôi chút hiểu biết về ngữ pháp, là bạn có thể nói khá trôi chảy một ngoại ngoại ngữ bất kỳ nào không?

Đọc thêm...

Bài hai – Druhá lekce (Phần một) - Chủ điểm gia đình

I – Bài khóa (Chủ điểm gia đình)

Moje rodina. Chci vám představit svou rodinu. Tady je můj otec. Víte, co dělá? On je inženýr a nyní dělá pro jednu českou firmu v Praze. A kde je vaše matka?

Đọc thêm...

Học tiếng Séc - Bài 1 - Dạy cách phát âm

Học tiếng Tréc theo kỹ sư Nguyễn Kim Phụng 

Bài một – První lekce

Giới thiệu về bảng chữ cái và cách phát âm

Đọc thêm...

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz