EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Học tiếng Séc - Bài 1 - Dạy cách phát âm

Học tiếng Tréc theo kỹ sư Nguyễn Kim Phụng 

Bài một – První lekce

Giới thiệu về bảng chữ cái và cách phát âm

 

(Tiếng Tréc dùng bộ chữ cái Latinh – rất may là chúng ta cũng dùng bộ chữ cái này nhờ các giáo sĩ Bồ Đào Nha và Pháp đưa vào khi truyền giáo)

* Ghi nhớ :    (1) viết sao đọc vậy!. Tất nhiên có những chữ đọc khác với tiếng Việt

                    (2) khi có dấu (´) trên chữ cái (nguyên âm) thì đọc kéo dài âm đó ra

                     (ví dụ : í = i i; é=e e; á = a a; ú,ů = u u; o´ = o o)

Chữ cái / ví dụ

Đọc là

 

 

A, a : Aha (thán từ)

B,b : Bratr (anh/em trai)


C,c : Co (cái gì?)Č, č :  Čech (người Tréc); Český jazyk – tiếng Tréc


 

D, d : Dům (ngôi nhà); Doma (ở nhà)


D´, d´ : Dívat (nhìn); odpověd´ (câu trả lời)E, e : Elena (tên nữ)


Ě, ě  : Dělat (làm việc); dělit (chia ra, chia nhau..)

F, f :   Doufat (hy vọng);

          Zoufat (thất vọng, tuyệt vọng


G, g : Guláš (món ăn – guláš)


H, h : Holka (cô gái)


CH, ch : Chodit (đi bộ, mang tính thường xuyên)

I, i : Inteligence (giới trí thức/học thức)


J,j : Jít (đi bộ); Já jdu (tôi đi)


K,k : Kolo (chiếc xe đạp, bánh xe)


L,l : Láska (tình yêu, lòng yêu thương)


M,m : Máma (mẹ); (já) mám (tôi có)


N,n : Ne (không)


Ň, ň : Daň (thuế)


O, o : Olovo (chì)


P,p : Potom (sau đó)

 

Q,q : quisling (kolaborant) : người hợp tác, cộng tác/mang nghĩa xấu – làm tay sai


 

R,r : Rosa (sương đêm); Růže (hoa hồng)Ř, ř : Říkat (nói ra)
 

S,s : Sad (vườn cây ăn quả); Sada (một bộ, dàn)


Š,š : Šaty (bộ xiêm áo nữ);

        Škoda (thiệt hại, điều đáng tiếc)

 

T,t : Táta (bố); To (cái này, cái đó...)


T´, t´: Chut´ (mức độ) ngon miệng, ngon

           Dobrou chut´!(chúc ăn ngon!)

 

U, u : Účet (phiếu tính tiền,tài khỏan ngân hàng)

(Ú, Ů = uu)


V,v : v (bên trong); Výchova (giáo dục, dạy dỗ)


W,w : WC (nhà vệ sinh – toaleta)

 

X,x : Xenofobie (bài ngoại); Inox (thép không gỉ)


Y,y : Boty (giày); Dámy (các quí bà)

(Ý, ý = yy)

Z, z:Zábava (cuộc vui chơi); Závod (cuộc thi thể thao, phân xưởng sản xuất)

 

 

Ž,ž : Život (cuộc sống, cuộc đời)

A:  a-ha


B (bơ, bờ) : bờ-rát-tr(ơ)


S – phát âm gần giống chữ t-s, nhưng phát âm nhẹ, đầu lưỡi để giữa hai hàm răng (khép chặt) rồi bật ra (tsơ)


Tr(ờ)/ hãy phát âm nặng chữ Tr giống người khu bốn – Tré-kh(ơ) (chữ khơ phát âm nhẹ), tre -s -ki i -a -zíc (k)


Đ (ơ) / đu-um / đô -ma


(gần giống chữ) d, đặt đầu lưỡi vào chân hàm răng dưới rồi phát âm chữ d:  di i -vát


 e, ê / Ê – len -na


 âm kép, phát âm gần như ie/ diê -lát, diê -lít


Ph(ờ):  đâu -phát

            zâu -phát

 

G(ờ) : Gu – la a s  - (xem thêm chữ Š)

 

H(ờ) : hô – l(ờ) ka


 Kh(ờ) : khô – dít


I, i : in-te-li-gen-tse


(gần như) I : i-ít; I-aa i-đu


C,c/K.k : cô-lô/kô-lô


L(ờ) : Laa-s(ơ)-ca


M(ơ) :maa-ma; (i-aa) maam


N(ờ) : ne


Nh(ờ) : đan-nh(ờ)


Ô, ô : ô-lô-vô


P(ờ) : pô-tôm


Kv(ê) : tiếng Tréc không có chữ cái Q, nó chỉ có trong các từ nước ngoài:  Qui-s-linh


 

R(ờ): phát âm như người khu 4 – có rung lưỡi

Rô-sa; Ruu-dze (xem thêm phần chữ Ž)


Đặt đầu lưỡi giữa hai hàm răng đang ngậm chặt rồi rung lưỡi để bật ra âm nửa S nửa R (Lưỡi rung với tần số cao như cánh bướm rung) :

Řii-cát


S(ờ) (đọc nhẹ như chữ X việt nam) : xát-đ; xát-đa


S(ờ) (đọc chữ S nặng như người khu 4) Sa-ty; S-cô-đa


T (ờ) : taa-ta; Tô


Đầu lưỡi để ở chân hàm răng dưới rồi phát ra âm ch(ờ) nhẹ – khút – ch(ờ)

Đô-b(ờ)-râu khút-(chờ)


U : uu-trétV(ờ) : vii-khô-va


V(ê) : gốc nước ngoài – vê-xê


C(sờ) : cxen-nô-fô-bi-e; I-nốc-x


Y,y : Bốt-ty; Đaam-mi


Z (ờ) : Zaa-ba-va; Zaa-vốt-đ(ờ)


Hai môi tạo vòng tròn, hai hàm răng khép chặt, đẩy khí thóat qua khe răng để bật ra âm đ-z :

Đzi-vốt


 

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz