EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Bạn đọc hỏi – EICVN trả lời : Xin giấy chứng nhận phía Séc để kết hôn

Hỏi : em kinh chao anh phung va cac anh chi trong ban bien tap. Em muon hoi 1 van de sau. Em muon di dang ky ket hon o dai su quan viet nam. Ho yeu cau phai co giay chung nhan cua canh sat ngoai kieu. Vay em khong biet phai xin o dau.(em da co the xanh va dang song o praha 5) cac anh chi hay chi giup em. Em xin cam on nhieu!

Trả lời : Như trong lọat bài về kết hôn tại Séc mà trang web này đã đăng tải, người VN đang sống tại Séc nếu muốn kết hôn ở ĐSQ Việt Nam, ngoài những loại giấy tờ khác ra, còn cần „Giấy chứng nhận cư trú tại CH Séc“ do sở ngoại kiều cấp. Nếu đã có định cư thì do phòng quản lý người đã có định cư cấp. Trường hợp của bạn – phòng này có địa chỉ là : Nad Vršovskou horou 88/4, Praha 10 – Michle. Khi đến đó nhớ trình bày với người đứng phát số, rằng tôi cần lấy giấy chứng nhận „Potvrzení o pobytu na území ČR za účelem uzavření sňatku“. (o žádosti o vydání potvrzení o pobytu na území ČR za účelem uzavření sňatku)

Ks. Nguyễn Kim Phụng


Tin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz