EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Luật pháp / Zákony | Tin luật pháp | Bạn cần biết / Nutno znát | Những điều bạn cần biết khi mời người sang thăm CH Séc

Những điều bạn cần biết khi mời người sang thăm CH Séc

 

Theo điều § 15 Luật cho người nước ngoài, người (cá nhân hoặc tổ chức) đứng ra mời cam kết rằng mình sẽ trả hết mọi phí tổn:

 

-    Liên quan đến việc nuôi sống người được mời trong thời gian người đó ở CH Séc cho đến khi người này rời khỏi nước Séc,

-    Liên quan đến việc thuê chỗ ở cho người được mời trong thời gian người đó ở CH Séc cho đến khi người này rời khỏi nước Séc,

-    Liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người được mời trong thời gian người đó ở CH Séc cho đến khi người này rời khỏi nước Séc, thậm chí chi trả cả cho việc đưa người này (khi bị ốm đau) hồi hương hay chuyển xác (hộp tro) nếu người đó bị chết,

-    Tất cả những chi phí khác, phát sinh từ việc cư trú của người được mời sang Séc, trong thời gian đương sự sống tại đây cho đến lúc rời khỏi CH Séc.

Theo yêu cầu của cảnh sát ngoại kiều, người đứng ra mời có nghĩa vụ phải chứng minh rằng mình có đủ khả  năng thực hiện những cam kết ghi trong giấy mời, bằng cách :

-   Có phương tiện tài chính (tiền) dành cho người được mời ở mức bằng 0,5 lần số tiền tối thiểu để có thể tồn tại được theo luật qui định. Hiện nay khi mức tối thiểu qui định tại Séc là 2020 Kč, thì người đứng ra mời phải có ít nhất 1010 Kč cho một ngày (cư trú) của người được mời tại Séc, nếu như số ngày mời sang thăm không vượt quá 30 ngày (ví dụ : mời thăm 14 ngày, số tiền phải có sẽ là : 14x1010 = 14140 Kč)

-   Có số tiền bằng 15 lần mức „tồn tại“ tối thiểu, nếu như số ngày mời ở lại thăm vượt quá 30 ngày, với điều kiện rằng số tiền (phải có) này, cứ mỗi tháng người được mời ở lại thêm, phải tăng thêm hai lần mức tối thiểu để sống ( tức là tăng thêm 4040 Kč). (Cụ thể : Mời thăm 1 tháng là 30300 Kč, nếu sang tháng thứ hai sẽ là : 30300 + 4040 = 34340 Kč).

Nếu người được mời dưới 18 tuổi, người đứng ra mời phải có ít nhất số tiền bằng 1/2 số tiền như đã nêu ở trên.

Tiếp theo, số tiền người đứng ra mời phải có, còn bao gồm các khoản dưới  đây :

-   Nếu người được mời không ở cùng nhà với người đứng mời: số tiền cộng thêm = 0,25x2020x số ngày ở Séc. Ví dụ : ở 14 ngày thì số tiền cộng thêm vào là : 0,25x2020x14 = 7070 Kč,

-   Người đứng mời phải xuất trình giấy tờ chứng minh việc đã mua bảo hiểm y tế loại du lịch cho người được mời hoặc đưa ra tuyên thệ danh dự rằng mình sẽ mua bảo hiểm đó trước khi người được mời đặt chân lên đất Séc. Hoặc là người đứng mời, chiểu theo qui định ở điều §180 khoản 1 Luật cho người nước ngoài, có trong tay khoản tiền 30 000 Euro để chi trả,

-    Có trong tay số tiền để chi trả cho việc người được mời trở về nhà (về lại nước mà tại đó, người được mời đã được cấp hộ chiếu hoặc về nước, nơi người được mời có định cư), số tiền này bằng tiền mua vé máy bay.

Khả năng thực hiện các cam kết được ghi trong giấy mời của người đứng ra mời được chứng minh bằng tiền mặt, bằng trích lục tài khỏan tại nhà băng mang tên của người đứng mời hoặc bằng văn bản khác chứng minh về bảo đảm tài chính (chẳng hạn bằng cách xuất trình thẻ tín dụng được quốc tế công nhận).

Khả năng thực hiện các cam kết ghi trong giấy mời mà người đứng ra mời là pháp thể (công ty) thường không bị đòi hỏi, tất nhiên nếu thanh tra cảnh sát ngoại kiều yêu cầu thì phía đứng mời cũng phải đáp ứng đầy đủ.

Việc chứng minh đủ khả năng thực hiện các cam kết ghi trong giấy mời không có nghĩa là xóa đi trách nhiệm của người đứng ra mời (cá nhân hoặc pháp thể) phải chi trả các khoản chi phí xuất hiện với mức thực của nó (trong khuôn khổ cam kết được ghi nhận trong giấy mời).

Nguồn Bộ Nội vụ Séc


Tin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz