EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Luật pháp / Zákony | Tin luật pháp | Bạn cần biết / Nutno znát | Những điều cần phải biết khi thuê Luật sư

Những điều cần phải biết khi thuê Luật sư

Lời nói đầu :  Kiện ra Tòa là cách thức hợp pháp duy nhất để đòi người đang nợ mình tiền mà không chịu trả . Nhưng muốn cho mọi việc suôn sẻ, đúng theo pháp luật thì phải thuê Luật sư để nhờ họ giúp hòan tất thủ tục tố tụng và tham gia đàm phán tại Tòa. Kể cả khi đã thắng kiện, thu hồi được nợ, nhưng chủ nợ cũng bị thiệt hại. Tại sao lại như vậy ?

Vì nhiều Luật sư cố tình kéo dài quá trình xử án trong các vụ tranh chấp án dân sự để càng kiếm được nhiều tiền của khách hàng. Muốn hạn chế được các thủ đoạn kiếm tiền của Luật sư thì phải dùng đến bảng giá trả tiền cho Luật sư theo qui định của Nhà nước hay trả bằng hình thức thỏa thuận theo sự việc. Mọi người cần phải biết Luật sư được phép đòi hỏi khách hàng đến mức nào.Cách thức nào cũng không phải là đơn giản và còn nhiều cái „ nhưng“ như chính  Luật pháp, đó là chuyện thường tình trong các vấn đề pháp luật. Sau đây là những giải thích cơ bản nhất liên quan đến khỏan tiền thù lao cho Luật sư (Tiền thuê luật sư). Nhưng trước tiên phải luôn ghi nhớ  một điều là kể cả bạn có thắng kiện ở Tòa thì chưa chắc bạn đã nhận lại được tiền đủ để thanh tóan cho Luật sư hay các dịch vụ pháp lý. Khi muốn tìm thuê Luật sư đại diện cho việc kiện tụng, bạn phải tìm đến với những Luật sư có kinh nghiệm, có thâm niên thực tế. Người tốt nghiệp trường ĐH Luật muốn trở thành Luật sư phải có 3 năm thực tập ở một văn phòng của Luật sư nào đó, sau đó phải trải qua cuộc thi để lấy bằng Luật sư độc lập. Tiền thù lao của Luật sư được tính theo bảng giá hành luật hay theo khoản thỏa thuận trước với khách hàng.  Bảng giá đó có tên gọi chính thức là „ Thông cáo của bộ Tư pháp số 177/1996- bộ Luật về tiền thù lao cho Luật sư hay chi phí của Luật sư cho các dịch vụ pháp lý“ . Đó là alfa và mega trong khi tính tiền thù lao cho Luật sư.

Ngay từ đầu bảng giá xác định là tiền thù lao có thể theo thỏa thuận hoặc ngoài thỏa thuận – đó là nguyên tắc. Bảng giá Luật sư theo thỏa thuận có nghĩa là Luật sư thỏa thuận với khách hàng tiền thù lao theo công việc. Thù lao theo thỏa thuận thì tự do, điều khoản qui định giá cả không hề tác động đến, nhưng đồng thời vẫn đánh giá trên cơ sở khả năng chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, từ các góc độ cho phù hợp.

Tiền thù lao theo thỏa thuận cũng có giới hạn nhất định.

Khoản tiền đó một là phải theo thực tế khách quan, là theo giá trị sự việc và mức độ phức tạp của nó, hai là theo thực tế chủ quan. Thù lao thỏa thuận sẽ không phải là vô hạn và hơn nữa theo như tinh thần chung của Bảng giá tiền thù lao thì Luật sư phải cố gắng giải quyết tranh chấp làm sao cho hiệu quả nhất về tài chính.

Thù lao theo thỏa thuận có thể được thỏa thuận theo mức trả cho 1 giờ công, trả theo tỉ lệ giá trị của vật tranh chấp, nhưng Luật sư không bao giờ được vi phạm nguyên tắc của „ mối quan hệ nghiêm túc trong khi hành nghề“.

Phần thứ hai của Bảng giá thù lao cho Luật sư điều chỉnh cả khoản thù lao ngoài thỏa thuận, đó là khoản Luật sư được nhận trong trường hợp trước đó không có thỏa thuận giữa Luật sư và khách hàng về mức thù lao. Và cả trong trường hợp khi tính thù lao cho Luật sư, mà Luật sư đó do Tòa điều phối chỉ định cho khách hàng đó (ex offo).

Các công việc của công tác pháp lý

Khoản tiền thù lao được tính cho các công việc dịch vụ pháp lý, tương tự như theo qui chế của bộ Tư pháp thì khoản đó được tính từ giá trị sự việc, phù hợp với từng công việc của dịch vụ pháp lý mà Luật sư đã thực hiện. Trong thục tế cuộc sống thì Luật sư thường ký với khách hàng bản Hợp đồng trong đó có nói là khoản tiền thù lao sẽ được xác định theo bảng giá với các mức giá qui định đối với thù lao ngoài thỏa thuận. Tất nhiên là phải phân biệt giữa vụ án dân sự và án hình sự. 

Công việc trợ giúp pháp lý gồm có: Tiếp nhận vụ việc, nghiên cứu để hiểu rõ vụ việc đó, có thể sẽ phải thỏa thuận với bên kia trước khi đệ đơn kiện họ, đệ đơn kiện, có thể sẽ phải thảo bản kháng án, tham gia xử án, tham gia quá trình xử kháng án.

Ví dụ  :Trong vụ án dân sự, nếu bạn kiện vì khoản tiền 500 ko-run, tiền thù lao cho Luật sư theo mức qui định là 300 ko-run cộng với 300 ko-run là khoản trả cho các chi phí như gửi bưu điện, điện thọai và đi lại. Ngoài ra còn phải tính thêm cho mỗi khoản dịch vụ 20% thuế giá trị gia tăng, đó là 300+20% DPH.  Vậy là tiền thù lao cho mỗi một công làm việc của Luật sư sẽ là 720 ko-run. Nếu bạn kiện đòi khoản 10 nghìn ko-run, tiền thù lao cho Luật sư là 1500+300+20% DPH= 2 160 ko-run. Có thể nói rằng, trong các vụ tranh chấp khoản tiền nhỏ thì tiền thù lao cho Luật sư thường lớn hơn khoản tiền khiếu kiện.

Một công làm việc = hai giờ làm việc

Điều quan trọng nhất trong khi tham gia xử án ở Tòa là sự hiện diện của Luật sư, coi như một „công làm việc“ nếu thời gian xử không quá 2 tiếng. Thời gian xử lâu hơn 2 tiếng sẽ được tính thành 2 „công làm việc“. Tiếp theo còn phải nói rằng, khoản tiền thù lao đó không những được áp dụng cho các vụ kiện tụng mà cũng áp dụng cho tất cả các công việc của Luật sư, không nhất thiết phải xảy ra trước Tòa, dịch vụ trợ giúp pháp lý đó có không gian tương đối lớn, ví dụ như : Trao đổi tham khảo ý kiến, họp bàn, tư vấn, thảo các hợp đồng…

Lệ phí luật sư ( khoản cố định)

Trước kia đã từng xảy ra chuyện có một số Luật sư cố ý kéo dài thời gian xét xử để tăng số lượng công làm việc, nâng cao tiền thù lao để rồi một phần đòi bên thua kiện phải trả, một phần thì đòi từ thân chủ của mình.

Thực tế đó đã bị loại bỏ bằng cái gọi là Lệ phí luật sư – là yếu tố rất có ý nghĩa trong việc tính thù lao cho Luật sư, đó là „ Thông cáo của bộ Tư pháp số 484/2000- Bộ luật. Bản Thông cáo này xác định rõ mức tiền thù lao cho Luật sư trong khi làm đại diện cho một bên tham gia tố tụng, lúc có quyết định của Tòa về mức thanh toán chi phí xét xử trong các vụ tố tụng dân sự.

Lệ phí Luật sư xác định rõ ràng mức tiền thù lao cho Luật sư trong vụ xét xử ở Tòa và Toà quyết định cho bên thắng kiện được nhận khoản tiền để chi phí cho đại diện pháp lý của mình, đó chính là tiền thù lao cho Luật sư mà bên thua kiện phải trả. Khi Tòa quyết định khoản tiền thù lao cho Luật sư (của bên thắng kiện), không phụ thuộc vào chuyện Luật sư và thân chủ đó thỏa thuận thế nào, có áp dụng bảng giá Luật sư theo công làm việc hay không, Tòa sẽ quyết định là bên thua kiện phải trả cho bên thắng kiện các chi phí thuê Luật sư theo bảng giá có trong Thông cáo nói trên.

Ví dụ tiếp theo :Trong trường hợp kiện tụng vì khoản tiền 10 nghìn ko-run, Tòa quyết định cho bên thắng kiện được quyền nhận 9 nghìn cộng với 300 ko-run cho một công làm việc, nếu vụ án cần tới 8 công làm việc thì khoản tiền bên thắng được nhận là 11 400 ko-run (9000+8x300).Người thuê Luật sư sẽ phải trả thù lao cho Luật sư sau 8 công làm việc theo bảng giá tất cả là 14 400 (8x1500+8x300), trong khi đó Tòa chỉ định cho người thắng kiện đó có 11 400 ko-run, như vậy là người thắng kiện không nhận được đủ số tiền đã trả công cho Luật sư. Cả hai khoản này còn tăng lên hơn trong trường hợp phải chi trực tiếp ví dụ như chi phí đi lại, khoản bù cho sự chậm trễ thời gian và 20% giá trị gia tăng. Ví dụ trên còn có nhiều chi tiết khác nữa, không chỉ cho trường hợp tranh chấp về tiền, mà còn vì bảo vệ danh dự cá nhân, tranh chấp với hàng xóm. Với tất cả các loại tranh chấp thì bảng giá Luật sư và lệ phí Luật sư đều áp dụng bằng các bảng xét mức thù lao. Luật sư thường tự tăng tiền thù lao bằng cách tăng thời gian khi đi đến Tòa, chi phí đi lại, tiền ăn.

Kết luận : Nghề luật sư là nghề „ăn người“ ! Biết vậy nhưng chúng ta vẫn phải cần đến họ vì ta sống trong xã hội mà con người sống và hành xử với nhau tự do, trong những giới hạn mà Luật pháp không cấm. Bởi thế, không bao giờ hết tranh chấp và luôn luôn có những sự vi phạm pháp luật.

                                                                            Ks Nguyễn Doãn Trường


Tin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz