EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Luật pháp / Zákony | Tin luật pháp | Luật CH Séc / Zákony ČR

Luật ngoại kiều số 326/1999 và một số thay đổi (phần 6)

IV. Vị thế pháp lý của cư dân thường trú trong Cộng đồng châu Âu, trên lãnh thổ CH Czech (Rezident - ES).

Đọc thêm...

Luật ngoại kiều số 326/1999 và một số thay đổi (phần 5)

III. Người không được hoan nghênh hay „khách không mời“

Điều § 154

Đọc thêm...

Luật ngoại kiều số 326/1999 và một số thay đổi ( phần 4)

Điều § 77

(1) Bộ Nội vụ sẽ hủy giá trị giấy phép cư trú lâu dài, nếu

Đọc thêm...

Luật ngoại kiều số 326/1999 và một số thay đổi ( phần 3)

II. Vấn đề hủy cư trú

Quan tâm hàng đầu của người nước ngoài cư trú ở Czech là giấy phép cư trú luôn phải chuẩn.

Đọc thêm...

Luật ngoại kiều số 326/1999 và một số thay đổi ( phần 2)

4/ Tài chính đảm bào cần thiết trong thời gian cư trú

Khi xin cấp thị thực nhập cảnh vào Czech cho bản thân và cho người thân (theo giấy mời),

Đọc thêm...

Luật ngoại kiều số 326/1999 và một số thay đổi (phần 1)

Ngày 27.6.2017, Hạ viện CH Czech đã thông qua luật ngoại kiều và luật đó đã có hiệu lực từ ngày 15.8.2017,

Đọc thêm...

Học vấn trước tuổi đi học

Bộ Luật số 561/2004 về học vấn trước trước tuổi đi học, học vấn cơ sở, trung học, cao đẳng chuyên môn và các trình độ học vấn khác (Luật trường học).

Đọc thêm...

Siêu thị phải đóng cửa 7 ngày lễ trong năm

Luật mới đã được Hạ viện thông qua ngày thứ Ba, luật này cấm các siêu thị mở cửa ngày 1/1 (năm mới) hay 28/10 (Quốc khánh CH Czech),

Đọc thêm...

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz