EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Luật pháp / Zákony | Tin luật pháp | Luật CH Séc / Zákony ČR | Luật ngoại kiều số 326/1999 và một số thay đổi ( phần 4)

Luật ngoại kiều số 326/1999 và một số thay đổi ( phần 4)

Điều § 77

(1) Bộ Nội vụ sẽ hủy giá trị giấy phép cư trú lâu dài, nếu

a) phát hiện rằng người nước ngoài đã lách luật với mục đích giành được giấy phép cư trú lâu dài, ví dụ như kết hôn giả hay nhận con có dụng ý,

b) người nước ngoài được cấp cư trú lâu dài trên cơ sở các giấy tờ giả mạo hay đã có sửa đổi hay các giấy tờ đó có các dữ liệu là cơ sở xét duyệt không phản ánh đúng sự thật,

c) người nước ngoài đó đã sống ở ngoài lãnh thổ các nước EU thời gian không liên tục quá 12 tháng, nếu như không có những lý do thuyết phục như mang thai và sinh con, ốm nặng, học tập hay bồi dưỡng chuyên môn hay được cử đi công tác ở nước ngoài,

d) người nước ngoài không có mặt tại Czech suốt thời gian dài hơn 6 năm,

e) lý do hoàn thành trách nhiệm, cam kết theo hiệp định quốc tế,

f) người nước ngoài tự yêu cầu hủy cư trú,

g) người nước ngoài, người đã từng có thẻ xanh, hay thân nhân của người đó, sống ở ngoài lãnh thổ các quốc gia EU với thời gian không liên tục (tổng cộng thời gian) quá 24 tháng,

h) đã bị toàn án CH Czech kết án tù trên 3 năm vô điều kiện vì hành vi cố tình phạm pháp hay bị tòa án Czech kết án tù vô điều kiện nhiều lần, hay

i) bị tòa án Czech kết án phạt có điều kiện 4 lần và nhiều hơn nữa, nếu tính từ lần kết tội cuối cùng mà thời gian chưa lâu quá 1 năm.

(2) Bộ Nội vụ hủy cư trú lâu dài ở các trường hợp tiếp theo, nếu

a) người nước ngoài nhiều lần làm mất trật tự xã hội hay vi phạm quyền lợi và tự do của người khác hay có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia,

b) Lý do để cấp cư trú lâu dài đã mất giá trị trong vòng 5 năm kể từ khi cấp cư trú đó theo điều §66 khoản 1 chữ a) điểm 1 hay điều §66 khoản 1 chữ b),

c) Giấy phép cư trú lâu dài cấp cho người đang nuôi, chăm sóc người nước ngoài đã bị hủy, thì người nước ngoài đó cũng bị hủy cư trú,

d) người nước ngoài không đáp ứng nghĩa vụ theo điều §88 khoản 3,

e) người nước ngoài có tên trong hệ thống thông tin của các quốc gia thỏa thuận tham gia trong hệ thống thông tin đó, và cơ quan đã đưa tên người có giấy phép cư trú lâu dài đó vào trong hệ thống thông tin đó đã cung cấp đầy đủ thông tin, sau khi đánh giá thông tin thấy rằng lý do đe dọa an ninh đó vẫn tồn tại và người đó nếu vẫn cư trú trên lãnh thổ một quốc gia nào đó sẽ có thể đe dọa an ninh hay làm mất trật tự xã hội của nước đó,

f) bị Toà án CH Czech kết án tù tới 3 năm vô điều kiện vì các hành vi cố tình phạm pháp, hay

g) một quốc gia thành viên EU hay quốc gia tham gia thỏa thuận áp dụng biện pháp chung trong việc trục xuất đã quyết định trục xuất người nước ngoài đó khỏi lãnh thổ của mình với lý do kết án người nước ngoài đó án tù với thời gian ít nhất 1 năm hay với lý do nghi ngờ người đó đã phạm tội nghiêm trọng hay chuẩn bị có hành động phạm pháp trên lãnh thổ quốc gia nào đó của EU hay quốc gia tham gia thỏa thuận về áp dụng biện pháp chung trong việc trục xuất và tiếp theo vì lý do vi phạm các quy định về nhập cảnh và cư trú dành cho người nước ngoài trên lãnh thổ của các nước đó, dĩ nhiên với điều kiện là quyết định hủy cư trú không gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân và gia đình của người nước ngoài.

(3) Bộ Nội vụ trong quyết định hủy cư trú lâu dài theo mục (1) và (2) ở trên, có ấn định cả thời hạn phải xuất cảnh ra khỏi lãnh thổ Czech và cấp cho người đó thị thực xuất cảnh. người nước ngoài có nghĩa vụ phải rời khỏi lãnh thổ Czech theo thời hạn đã được xác định.

2/ Hủy cư trú của thân nhân của công dân EU ( hay công dân CH Czech)

Người nước ngoài là thân nhân của công dân EU (vợ chồng, bố mẹ, con cái ) có cư trú lâu dài ở Czech (có thẻ cư trú là quyển sổ nhỏ màu xanh), thì cũng có thể bị hủy cư trú nếu vi phạm các quy định ở điều § 87l Luật cư trú dành cho người nước ngoài như sau :

(1) Bộ Nội vụ sẽ ra quyết định hủy cư trú lâu dài nếu người có giấy phép cư trú đó

a) đã có hành động đe dọa an ninh quốc gia hoặc đã có hành động làm mất trật tự xã hội, là người thân của công dân cộng đồng châu Âu (EU), nhưng không phải là công dân EU và người đó có tên trong hệ thống thông tin của các quốc gia thỏa thuận tham gia trong hệ thống, và cơ quan đã đưa tên người có giấy phép cư trú lâu dài đó vào trong hệ thống thông tin đó đã cung cấp đầy đủ thông tin, sau khi đánh giá thông tin thấy rằng lý do đe dọa an ninh đó vẫn tồn tại và người đó nếu vẫn cư trú trên lãnh thổ một quốc gia nào đó sẽ có thể đe dọa an ninh hay làm mất trật tự xã hội của nước đó,

b) vi phạm bằng cách lách luật với mục đích để giành được quyền cư trú lâu dài, nếu kết hôn giả để được cư trú hay khai nhận con cũng vì mục đích đó,

c) không có mặt ở Czech trong thời gian dài quá 2 năm liên tục, hay

d) bị toàn án CH Czech kết án tù dưới 3 năm vô điều kiện vì các hành vi cố tình phạm pháp,

e) đã bị toàn án CH Czech kết án tù trên 3 năm vô điều kiện vì hành vi cố tình phạm pháp hay đã bị tòa án Czech kết án tù vô điều kiện nhiều lần, hay

f) bị tòa án Czech kết án phạt có điều kiện ít nhất là 5 lần, nếu tính từ lần kết tội cuối cùng mà thời gian chưa lâu quá 1 năm, với điều kiện là quyết định hủy cư trú không gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư hay gia đình của người đó.

(2) Bộ Nội vụ quyết định hủy cư trú lâu dài, nếu người có cư trú đó đề nghị.

(3) Bộ Nội vụ hủy cư trú lâu dài theo mục (1), khoản từ a) đến c) của những người là người thân của công dân EU, mà bản thân người đó không phải là công dân EU, đồng thời xác định luôn thời hạn phải xuất cảnh ra khỏi lãnh thổ Czech và cấp cho người đó thị thực xuất cảnh. Tương tự như vậy bộ Nội vụ cũng sẽ thực hiện trong trường hợp quyền cư trú lâu dài cũng chấm dứt theo mục 2. Người thân của công dân EU phải xuất cảnh theo thời hạn đã được xác định.

(Còn nữa)

Người dịch : Nguyễn Doãn Trường ( nguồn : mvcz.cz)

Xem thêm:

Luật ngoại kiều số 326/1999 và một số thay đổi (phần 1)

Luật ngoại kiều số 326/1999 và một số thay đổi ( phần 2)

Luật ngoại kiều số 326/1999 và một số thay đổi ( phần 3)


Tin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz