EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Luật pháp / Zákony | Tin luật pháp | Luật CH Séc / Zákony ČR | Luật ngoại kiều số 326/1999 và một số thay đổi (phần 5)

Luật ngoại kiều số 326/1999 và một số thay đổi (phần 5)

III. Người không được hoan nghênh hay „khách không mời“

Điều § 154

(1) „Khách không mời“ được hiểu là người nước ngoài bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ CH Czech vì lý do là khi sống ở Czech người nước ngoài đó có thể sẽ đe dọa an ninh quốc gia, làm mất trật tự xã hội, đe dọa sức khỏe cộng đồng hay việc bảo vệ quyền lợi và tự do của người khác hay các quyền lợi tương tự cần được bảo vệ trên cơ sở cam kết từ các hiệp ước quốc tế.

(2). Cảnh sát quyết định coi người nước ngoài là „khách không mời“ trên cơ sở các dữ liệu của mình, theo yêu cầu của cơ quan quản lý trung tâm CH Czech, theo yêu cầu của cơ quan tình báo CH Czech hay theo những cam kết rằng buộc xuất phát từ các hiệp định quốc tế.

(3) Cảnh sát đánh dấu người nước ngoài là khách không mời trên cơ sở

a) Quyết định trục xuất của tòa án có hiệu lực pháp lý, hay

b) quyết định trục xuất hành chính có hiệu lực pháp lý.

(4) Cảnh sát tiếp tục đánh dấu người nước ngoài là khách không mời, trong trường hợp của người đó

a) cảnh sát hay Bộ Nội vụ phải gánh chịu những chi phí liên quan tới thủ tục trục xuất hành chính theo điều §123, khoản 6.

b) bộ Nội vụ trả các chi phí liên quan tới thủ tục hồi hương tự nguyện và người nước ngoài không chịu trả 1/2b chi phí vận chuyển theo điều § 123a, khoản. 2, hay

c) Bộ NV trả các chi phí áp giải ra nước ngoài và người nước ngoài không chịu thanh toán chi phí vận chuyển theo điều §124b.

(5) Người nào yêu cầu liệt kê người nước ngoài vào danh sách „khách không mời“ theo khoản (1) thì cần phải lưu ý đến việc bảo toàn sự žních hợp giữa lý do để liệt kê và hậu quả của nó.

Cảnh sát có thẩm quyền yêu cầu cá nhân, người nào có yêu cầu theo khoản (1), chứng minh tính thích hợp theo câu viết ở trên, nếu tính thích hợp đó không thể hiện, chứng minh trong yêu cầu. Khi chứng minh tính thích hợp, cân đối thì cần phải xem xét hậu quả quyết định đó đến cuộc sống cá nhân và gia đinh người nước ngoài đó.

(6) Người nước ngoài bị cói là „khách không mời“ bị ghi tên trong danh sách „khách không mời“. Nếu có nguy cơ là người nước ngoài bị coi là „khách không mời“ đó có thể có hành động đe dọa trật tự công cộng hay an ninh của các quốc gia ký kết thỏa thuận, cảnh sát sẽ đưa các dữ liệu vào hệ thống thông tin với nội dung đã định sẵn trực tiếp bẳng các quy định pháp lý của Cộng đồng châu Âu; điều này không có giá trị trong trường hợp công dân EU hay công dân các nước tham gia ký kết thỏa thuận.

(7) Cảnh sát không thông báo cho người nước ngoài về việc ghi tên người đó vào danh sách „khách không mời“.

Điều § 155

(1). Cảnh sát thẩm tra lý do tại sao người nước ngoài bị liệt kê vào danh sách „khách không mời“ theo §154 khoản 2 hàng năm 1 lần hay thường là khi cảnh sát thấy có dấu hiệu nghi ngờ những lý do đó, và trên cơ sở thẩm tra đó cảnh sát sẽ hoặc để người nước ngoài lại trong danh bạ hay ngay lập tức xóa tên khỏi danh bạ đó. Nếu cảnh sát không thể tự thẩm tra các lý do đó khách quan, sẽ đề nghị người đã yêu cầu đánh dấu (liệt kê) người nước ngoài đó như là „khách không mời“ thực hiện việc thẩm tra.

(2) Cảnh sát xóa tên người nước ngoài khỏi danh sách „khách không mời“, nếu quyết định có hiệu lực pháp lý của tòa án hay cơ quan hành chính đã được thực hiện, sau khi hết hạn án phạt trục xuất hay người đó được Tổng thống ân xá hay sau khi tòa án hay cơ quan hành chính hủy giá trị của quyết định về việc trục xuất. Cảnh sát xóa tên khỏi danh bạ „khách không mời“ của người nước ngoài bị liệt vào danh bạ „khách không mời“ bởi lý do nêu trong điều § 154 khoản 4 chữ a) sau khi đã thanh toán đủ số tiền liên quan tới việc trục xuất hành chính cho cảnh sát hay bộ Nội vụ, chậm nhất sau 6 năm kể từ khi kết thúc việc xuất cảnh hay hết hạn thời gian đã được ấn định phải xuất cảnh. Cảnh sát xóa tên người nước ngoài bị ghi tên trong danh bạ „khách không mời“ với những lý do nêu trong điều §154 khoản 4, chữ b) hay c) ra khỏi danh bạ „khách không mời“ sau khi đã thanh toán các chi phí vận chuyển cho bộ Nội vụ, nhưng chậm nhất là sau 6 năm kể từ khi bị ghi tên vào danh bạ „khách không mời“.

(3). Khi xóa tên người nước ngoài khỏi danh bạ „khách không mời“, cảnh sát cũng xóa luôn các dữ liệu lưu trong hệ thống thông tin của các quốc gia tham gia thỏa thuận theo điều §154 khoản 6.

Người dịch : Nguyễn Doãn Trường

Nguồn www.mvcr.cz

Nguồn: Cục Chính sách Tị nạn và Di trú (OAMP)

 

Xem thêm :

Luật ngoại kiều số 326/1999 và một số thay đổi (phần 1)

Luật ngoại kiều số 326/1999 và một số thay đổi (phần 2)

Luật ngoại kiều số 326/1999 và một số thay đổi (phần 3)

Luật ngoại kiều số 326/1999 và một số thay đổi (phần 4)


Tin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz