EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Luật pháp / Zákony | Tin luật pháp | Luật CH Séc / Zákony ČR | Năm 2013: Tăng các khoản tiền tạm ứng bảo hiểm bắt buộc

Năm 2013: Tăng các khoản tiền tạm ứng bảo hiểm bắt buộc

Mức đóng tạm ứng bảo hiểm xã hội và y tế của những người kinh doanh được tính từ mức lương tháng trung bình do nhà nước quy định.

Và theo thông tư của Bộ Lao động và các vấn đề xã hội thì mức lương tháng trung bình của năm 2013 là 25 884 korun (so với năm 2012 cao hơn 747 korun), nên mức tiền tạm ứng tối thiểu của cả 2 loại bảo hiểm cũng tăng lên thêm 105 korun hàng tháng.

Cụ thể như sau:

-  Bảo hiểm xã hội: Mức tối thiểu là 1890 korun/ tháng, năm ngoái 1836 korun, tăng thêm 54 korun

-  Bảo hiểm y tế: Mức tối thiểu là 1748 korun/ tháng, năm ngoái 1697 korun, tăng thêm 51 korun.

Nếu thu nhập từ kinh doanh chỉ là khoản phụ, thì mức đóng tạm ứng bảo hiểm xã hội hàng tháng trong năm 2013 là 756 korun. Tạm ứng bảo hiểm xã hội hàng tháng ở mức cao nhất là 30 233 korun, tính từ khoản tương đương với 48 lần mức lương trung bình, khoản đó là 1 242 432 korun.

Nếu bạn đang kinh doanh, tờ khai thu nhập (Přehled o příjmech a výdajích) cho năm 2012 sẽ phải nộp cho cơ quan BHXH chậm nhất đến ngày 30/4/2013 và khoản tiền tạm ứng tối thiểu đó (1890 korun) bắt đầu nộp sau đó 1 tháng, thường chậm nhất đến ngày 20/5 của tháng sau. Nếu bạn bắt đầu kinh doanh trong năm nay, bạn phải nộp tạm ứng bảo hiểm xã hội ở mức thấp nhất ngay từ lúc bắt đầu kinh doanh.

Bắt đầu từ năm nay, theo bộ Luật mới về thuế vừa được thông qua thì mức trần ( giới hạn trên) của bảo hiểm y tế bị hủy tạm thời trong 3 năm tới (2013, 2014, 2015). Nghĩa là nếu doanh nhân hay người làm công ăn lương có mức thu nhập hàng tháng cao trên 155 nghìn korun, người đó sẽ phải nộp bảo hiểm y tế ở mức cao hơn trước kia và tính theo thu nhập.

Chú ý: Tạm ứng bảo hiểm y tế mức thấp nhất là 1748 cho tháng 1/2013 sẽ phải nộp chậm nhất đến ngày 8/2, không phụ thuộc vào thu nhập khai trong Přehled mà bạn phải nốp cho cơ quan BH y tế chậm nhất đến ngày 30/4.

 

Nguyen Doan Truong


Tin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz