EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Thông tin về các chương trình tài trợ năm 2018 – bản tin số 4

Chương trình tài trợ “Trợ giúp các hoạt động giáo dục của các sắc tộc thiểu số” cho năm 2018 của Bộ giáo dục đã mở từ ngày 11. 10. 2017 và thời hạn nộp đề án là 15 giờ ngày 06. 11. 2017.

Thông tin chính thức, tài liệu hướng dẫn và bản mẫu đề án đăng tại trang web chính phủ:

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/msmt-cr/vyhlaseni-dotacniho-programu-podpora-vzdelavacich-aktivit-narodnostnich-mensin-v-roce-2018-160549/

và trên trang web của Bộ giáo dục:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotacni-program-msmt-podpora-vzdelavacich-aktivit

Tại trang web chính phủ có đường link tới 4 tài liệu để tải về gồm tài liệu hướng dẫn dưới dạng PDF và mẫu làm hồ sơ dưới dạng DOC. Đơn xin tài trợ phải làm theo đúng mẫu, trong trường hợp có khó khăn tải mẫu đơn chúng tôi có thể gửi vào hòm thư điện tử.

Trong trong trường hợp cần tìm hiểu thêm với ban phụ trách chương trình tài trợ của Bộ giáo dục có thể liên lạc tại đ/c sau:

▪ Bà Ing. Hana Krýzová, E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , Tel: 234 812 129.

Trong trường hợp cần tư vấn, trao đổi thêm với chúng tôi xin liên lạc, đăng ký qua e-mail Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Trần Diệu Huyền, Ban tài trợ „Trợ giúp giáo dục và đào tạo bằng ngôn ngữ của các sắc tộc thiểu số và giáo dục đa văn hóa”, trực thuộc bộ giáo dục.

Phạm Hữu Uyển

Đại diện Việt Nam tại Hội đồng các dân tộc thiểu số


Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz