EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Thời sự / Aktuality - Zprávy | Tin thời sự | Thế giới | Nước Mỹ tuyên bố ra khỏi UNESCO

Nước Mỹ tuyên bố ra khỏi UNESCO

Cuối năm nay, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ sẽ không tham gia thành viên của tổ chức Liên Hợp quốc về giáo dục, khoa học và văn hóa (UNESCO).

Chính quyền của ông Trump nêu lý do rằng các quyết định của tổ chức UNESCO đã chống lại nhà nước izrael.  Nước Mỹ tuyên bố từ bỏ tổ chức này trước cuộc bầu cử chủ tịch mới tổ chức vào ngày thứ Sáu.

Lãnh đạo UNESCO cũng đã khẳng định rằng họ đã nhận được thông báo chính thức từ phía Mỹ về việc ra khỏi tổ chức. Ngoài các công tác khác, UNESCO là tổ chức quyết định cho đăng ký vào danh sách công nhận các di sản văn hóa và thiên nhiên của thế giới.

Nước Mỹ đã ngừng đóng góp tài chính cho UNESCO khi tổ chức này trong năm 2011 đã biểu quyết ý kết nạp nhà nước Palestin là thành viên.

Nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn cho duy trì văn phòng của mình trong tòa nhà của UNESO ở Pari và có thể sẽ hoạt động với tư cách quan sát viên.

„Thiếu nước Mỹ hay một cường quốc nào đó sẽ là tổn thất rất lớn. Không chỉ về vấn đề tài chính, mà còn về việc tuyên truyền tư tưởng“, lời của một vị lãnh đạo tổ chức.

Hàng năm Mỹ ủng hộ cho UNESCO 800 triệu đô la.

Trong thời gian gần đây, nhiều lãnh đạo cao cấp của Mỹ liên tục chỉ trích UNESCO và cả Liên Hợp quốc (OSN). Trong đó có cả bà Nikki Haley đại sứ Mỹ tại Liên Hợp quốc.

Nguyen Doan Truong - Novinky

 


Tin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz